ORIGINALEN FRA FERRING

Vi står bak  en mengde dokumentasjon og gjennomfører kontinuerlig en rekke kliniske studier for ådokumentere ytterligere bl. a. effekt, toleranse og ulike doseringsalternativer.

Et kort sammendrag av enkelte studier:
(Fulltekstversjoner av artiklene kan bestilles fra Ferring – alternativt be om Picoprep Produktmonografi).

Gruchy et al (2010): Sammendrag av ennå ikke fullt publisert studie med 1012 patienter. 53% fikk 4 liter PolyEtylenGlykol (PEG) og 43% PICOPREP. PICOPREP var mer effektiv til å rengjøre høyre tykktarm (p=0,001). På venste side var det ingen forskjell. PICOPREP var signifikant lettare å ta (p=0,05) og ga signifikant færre bivirkninger (p=0,05).

Hookey LC et al (2009): Randomisert studie med 351 pasienter. En gruppe fikk
PICOPREP, den andre phosphosoda. Effekten var likeverdig, men PICOPREP ga signifikant færre biverkninger enn phosphosoda (p=0,0001).

Turner et al (2009): Randomisert studie på 83 barn. Førsta gruppen fikk aldersjustert mengde PEG. Den andre gruppen PICOPREP. Ingen forskjell i effekt mellon PICOPREP og PEG, men signifikant flere barn tolererte PICOPREP bedre (p=0,001).

Walker et al (2009): Sammendrag av ennå ikke fullt publisert studie med 729 pasienter utført på oppdrag av britiske NHS. Signifikant flere pasienter fant 4 liter PEG uakseptabelt og ubehagelig å ta. Forfatterne mener derfor at PICOPREP bør anvendes ved koloskopi.

McLaughlin et al (2009): Retrospektiv studie på 72 eldre pasienter (> 70 år) som fikk behandling med PICOPREP. Eldre anses ofte å være en risikogruppe for behandling. Det observertes ingen forhøyde natrium- og kaliumnivåer i serum. Derimot økte magnesium (p=0.03). Dog uten klinisk betydning. Effekten av PICOPREP var god hos 88% av pasientene.

Renaut AJ et al (2007): Randomisert studie med 73 pasienter. Førsta gruppen fikk PICOPREP. Andre gruppen fikk phosphosoda. Det var ingen forskjell i effekt mellom phosphosoda og PICOPREP, men signifikant forskjell i akseptabilitet (p=0,01) og kvalme (p=0,003) i favør for PICOPREP.

SEE CLEAR I (2012): Multisenter, randomisert studie (601 pasienter) sml split-dosering av PICOPREP med dagen-før dosering av PEG + bisacodyl. Tømmingseffekt og pasient-tilfredshet av split-dose PICOPREP var bedre enn sammenlignet regime.

SEE CLEAR II (2013): Multisenter, randomisert studie (603 pasienter) sml dagen før dosering av PICOPREP med PEG + bisacodyl. Ingen forskjell i tømmingseffekt, mens behandlings akseptabilitet var signifikant i favør av PICOPREP.

 1. Gruchy et al; CDDW Feb 2010
 2. Hookey et al; The American Journal of Gastroenterology, 2009
 3. Renaut et al; Colorectal Disease, 2007
 4. Turner et al, Endoscopy 2009; 41: 1038–1045
 5. Walker et al, gut.bmj.com 16 July 2009 no 161
 6. Mc Laughlin; Eur Radiology, 2009
 7. SEE CLEAR I: Rex et al, Gastrointestinal Endoscopy 2013
 8. SEE CLEAR II: Katz et al, Am J Gastroenterol, 15 January 2013

PICOPREP

 • Pulver til mikstur, oppløsning.
 • ATC-kode: A06AB58.
 • Pakninger: 2 stk doseposer
 • Reseptfritt legemiddel

Se SPC på www.legemiddelverket.no