INDIKASJONER

Tarmtømming før røntgenundersøkelse eller endoskopi.
Tarmtømming før kirurgi dersom det er klinisk nødvendig.

PICOPREP inneholder:

  • Natriumpikosulfat
  • Magnesiumoksid (lett)
  • Sitronsyre

– Noe som gir dobbel virkning.

Økt peristaltikk og vannvolum i kolon gir «WASH-OUT»-effekt 

Start video