Personvernerklæring for kunderelasjonshåndtering

Customer Relationship Management (CRM)

Personvern er viktig for Ferring, og vi er opptatt av å sikre at vår personvernpraksis følger gjeldende europeisk og nasjonalt regelverk.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Ferring samler inn, oppbevarer og behandler personopplysninger i kunderelasjonshåndteringssammenheng, og beskriver hvordan vi sikrer at dine personopplysninger beskyttes i samsvar med gjeldende regelverk.

Denne personvernerklæringen gjelder kun for denne prosessen, så dersom du besøker et annet nettsted relatert til eller anbefalt av Ferring eller inngår et forretningsforhold med Ferring av en annen art, henvises du til personvernerklæringen på det respektive nettstedet eller som ellers gitt av Ferring i den aktuelle sammenhengen.

Denne personvernerklæringen for kunderelasjonshåndtering beskriver vår praksis i forbindelse med informasjon som vi eller tjenesteleverandørene våre samler inn via nettstedet, papirskjemaer eller applikasjoner som drives av våre salgsrepresentanter og kontrolleres av oss, og som du får tilgang til denne personvernerklæringen via.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Ferring Legemidler AS, organisasjonsnummer 975 859 932, Postboks 4445 Nydalen, 0403 Oslo.

Denne personvernerklæring for kunderelasjonshåndtering ble sist oppdatert 12.03.2021.

Personopplysninger inkluderer all informasjon som er relatert til en identifisert eller identifiserbar person. Dette kan omfatte navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse, helsepersonellregister (HPR)-nummer eller praksisnummer.

Ferring kan samle inn og bruke følgende kategorier av personopplysninger i denne sammenheng til formålene beskrevet nedenfor:

– opplysninger som navn, alder, kjønn og kontaktinformasjon;

– profesjonelle opplysninger om arbeidssted, stilling, medisinsk fagfelt, faglige kvalifikasjoner og vitenskapelige aktiviteter (som for eksempel tidligere kliniske studier og deltakelse i tidligere eller pågående studier i regi av Ferring og andre), publisering av akademisk eller vitenskapelig forskning og artikler samt medlemskap i foreninger og styrer;

– økonomiske detaljer som betalingsdetaljer, inkludert personnummer; og

– detaljer om samhandlinger med oss, slik som emner som er diskutert, kunnskapen din og spørsmål du har hatt om Ferring og produktene våre, hva slags materiale vi har vist deg og hvilken tilbakemelding du har gitt, samt dine synspunkter og rutiner angående forskrivning, rutiner relatert til dine pasienter og diagnoser, og lignende opplysninger.

Opplysningene beskrevet ovenfor blir gitt enten av deg direkte (på vårt nettsted, i papirskjema, e-post eller til Ferrings salgsrepresentanter) eller indirekte via selskaper som har organisert aktiviteter sponset eller støttet av Ferring (som for eksempel klinisk forskning og utviklingsaktiviteter), offentlige kilder, rekrutteringsbyråer, mellomledd og tredjeparter som for eksempel IQVIA.

Ferring behandler dine personopplysninger til følgende formål:

 1. Forbedre kundeopplevelsen din;
 2. Produktforbedring og innovasjon;
 3. Håndtering av forretningsforholdet; og
 4. PR og markedsføring.

Ferring er avhengig av ditt samtykke for behandling av dine personopplysninger. I visse tilfeller kan imidlertid Ferring behandle dine personopplysninger basert på annet grunnlag, som for eksempel en berettiget interesse, i tråd med gjeldende lov.

Dine personopplysninger kan bli overført til andre steder Ferring innehar fasiliteter (inkludert Ferrings datter-/søsterselskaper, oppdragstakere, samarbeidspartnere eller agenter), der det er en berettiget interesse for en slik overføring, som for eksempel valide forretningsgrunner. Slike lokasjoner kan omfatte land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Slike eventuelle overføringer vil bli beskyttet av interne internasjonale dataoverføringsavtaler for å sikre at dine personopplysninger blir beskyttet i samsvar med gjeldende europeisk og nasjonal personvernlovgivning.

Ferring kan under visse omstendigheter dele dine personopplysninger med tredjeparter, som for eksempel leverandører, oppdragstakere, partnere eller agenter, dersom det er nødvendig for å oppnå varslede formål, eller hvis slike tredjeparter bistår Ferring med databehandlingen. Ferring vil bare utlevere personopplysninger om deg til en tredjepart under følgende omstendigheter:

 • relevant samtykke er gitt av deg;
 • der det er aktuelt, som et resultat av en forespørsel fra deg som en registrert;
 • hvor det er et rettslig grunnlag for utlevering av opplysningene og du har fått et passende varsel om dette;
 • der vi er pålagt å gjøre det i henhold til gjeldende lover eller som et resultat av en rettskjennelse; eller
 • der Ferring bestemmer seg for å selge, kjøpe, fusjonere eller på annen måte omorganisere virksomhetsstrukturen.

Ferring vil aldri selge informasjonen din til en tredjepart.

Vi kan overføre dine personligopplysninger til følgende kategorier av mottakere:

– til selskapene innen Ferring-gruppen;

– til eksterne tjenesteleverandører og partnere som leverer databehandlingstjenester på våre vegne, som for eksempel tilbydere av e-posttjenester, netthotell, datatransport, etc.;

– til enhver tilsyns- eller reguleringsmyndighet, offentlig myndighet, domstol eller annen tredjepart der vi mener at utlevering er nødvendig (i) i henhold til gjeldende lov eller forskrift, (ii) for å beskytte våre juridiske rettigheter, (iii) for å beskytte dine vitale interesser eller andre personers interesser;

– til enhver annen person med ditt samtykke til kommunikasjonen.

Vi vil beholde personopplysningene vi samler inn i maksimalt 10 år etter opphør av vårt forretningsforhold slik at Ferring kan overholde sine juridiske forpliktelser.

Du har følgende rettigheter når det gjelder personvern:

– Du har rett til innsyn i opplysningene dine.

– Du har rett til å rette, oppdatere eller slette opplysningene dine.

– Du kan protestere på behandlingen av opplysningene dine.

– Du kan be oss om å begrense behandlingen av opplysningene dine.

– Du kan be om dataportabilitet, dvs. at du kan be om overføring av opplysningene dine.

– Du har rett til å klage til Datatilsynet om innsamling og bruk av dine personopplysninger.

Du kan utøve disse rettighetene ved å kontakte Ferring via et rapporteringsskjema (Data Subject Contact Form). I tillegg kan du alltid stoppe direkte markedsføring ved å klikke på koblingen for «avslutte abonnement» eller «velge bort» i e-postene vi sender deg.

– Du har rett til når som helst å avslutte abonnement på markedskommunikasjon vi sender deg.

– Hvis vi har samlet inn og behandlet opplysningene dine med ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt. Tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen som vi har utført før din tilbaketrekking, og det påvirker heller ikke behandlingen av dine opplysninger basert på andre behandlingsgrunner.

Du kan avslutte abonnementet på direkte markedsføringsformer (som for eksempel markedsføring via telefon eller per post) via mail@oslo.ferring.com eller ved å kontakte oss via vår postadresse.

Vær også oppmerksom på at hvis du velger bort å motta markedsføringsrelaterte meldinger fra oss, kan vi fremdeles sende deg viktige transaksjonsmessige og administrative meldinger i tråd med gjeldende lov.

Dersom du brukte det aktuelle nettstedet, kan data om din bruk av nettstedet bli samlet inn ved hjelp av Google Analytics når du besøker Ferring-nettstedet dedikert til samtykkehåndtering. Denne sporingsteknologien bruker informasjonskapsler for å samle aggregerte data om nettstedsbruk og ‑aktivitet, som for eksempel hvor mange brukere som besøker nettstedet og hvor ofte. Disse opplysningene kan deles med en tredjepartstjenesteleverandør for å forbedre nettjenestene våre ytterligere. Ingen personopplysninger kan nås eller samles inn via disse informasjonskapslene. Bruken av denne typen teknologi skal være i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, også i digital sammenheng. Vi kan også samle inn informasjon via:

Din nettleser: Visse opplysninger samles inn av de fleste nettlesere, som for eksempel din Media Access Control (MAC) -adresse, PC-type (Windows eller Mac), skjermoppløsning, operativsystemnavn og -versjon og nettlesertype og -versjon. Vi kan samle inn lignende informasjon, som for eksempel din enhetstype og identifikator, hvis du har tilgang til tjenesten via en mobil enhet. Vi bruker denne informasjonen for å sikre at tjenesten fungerer som den skal.

Enhetsinformasjon: Vi kan samle informasjon om din mobile enhet, som for eksempel en unik enhetsidentifikator, for å forstå hvordan du bruker tjenesten.

Ferring anvender egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger fra uautorisert adgang, bruk, utlevering, utilsiktet destruksjon eller tap. For eksempel anvender Ferring kryptering, anonymisering eller pseudonymisering av personopplysninger når det er aktuelt, og personopplysninger lagres på sikkert vis i egnet system. Våre interne retningslinjer og prosedyrer er utformet for å prioritere og fremme vern av personopplysninger.

Ferrings datasikkerhetstiltak evalueres og oppdateres kontinuerlig. Imidlertid kan vi ikke garantere sikkerheten for opplysninger som overføres via internett fra datamaskin eller annen enhet, og du oppfordres til å ta forhåndsregler for å beskytte deg selv når du er på nett og mot uautorisert bruk av passord og mobile enheter, samt til å installere egnet brannmur, antivirus- og antispion-programvare på datamaskinen din.

En ikke uttømmende liste over mulige datahendelser kan omfatte:

 • mistet/stjålet bærbar PC,
 • ekstern hacker,
 • feilsendt e-post som inneholder personopplysninger,
 • informasjon mistet under overføring,
 • dokumenter lagt på usikret sted.

Dersom du mistenker kompromittert sikkerhet eller oppdager andre sårbarheter, er det viktig at du rapporterer disse datahendelsene umiddelbart ved å benytte Ferrings rapporteringsskjema (Data Subject Contact Form).

Tjenesten er ikke rettet mot personer under 18 år, og vi ber om at disse personene ikke gir personlig informasjon gjennom tjenesten. Hvis barnet ditt har sendt inn personopplysninger og du ønsker å be om at disse fjernes, kan du kontakte oss som forklart nedenfor under ‘Kontaktinformasjon’.

Eventuelle endringer i denne personvernerklæringen vil bli kommunisert her: https://www.picoprep.no/personvern/. Vi anbefaler at du konsulterer personvernerklæringen vår når du besøker nettstedet vårt igjen for å se gjennom eventuelle endringer og for holde deg orientert om vårt løpende engasjement for å respektere retten til privatliv samt levere et høyest mulig nivå av personvern.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen, kan du kontakte Ferring via mail@oslo.ferring.com.

Du kan alltid avslutte abonnement på direkte markedsføring ved å klikke på koblingen for «avslutte abonnement» eller «velge bort» på https://www.picoprep.no/personvern/ i bekreftelsesepostene vi sender deg, eller ved å kontakte oss på følgende adresse:

Ferring Legemidler AS
Postboks 4445 Nydalen
0403 Oslo
Tlf.: 22 02 08 80

Vær oppmerksom på at du kun kan velge bort den tjenesten og kommunikasjonen du har samtykket til.

I tillegg kan du utøve disse rettighetene ved å kontakte Ferring via

 1. Ferrings rapporteringsskjema (Data Subject Contact Form)
 2. Brev til følgende adresse:
  (Att.: Data Protection Officer)

  Ferring International Center S.A.
  Chemin De la Vergognausaz 50
  1162 St Prex
  Sveits

 3. Brev til EU-representanten for personvern (GDPR):

  (Att.: Data Protection Officer)
  Ferring International PharmaScience Center (IPC)
  Kay Fiskers Plads 11
  2300 København S
  Danmark