ORIGINALEN FRA FERRING

Vi står bak  en mengde dokumentasjon og gjennomfører kontinuerlig en rekke kliniske studier for å dokumentere ytterligere bl. a. effekt, toleranse og ulike doseringsalternativer.

Et kort sammendrag av enkelte studier:
(Fulltekstversjoner av artiklene kan bestilles fra Ferring – alternativt be om Picoprep Produktmonografi).

Briot et al (2019): The French Multicentre CLEAN study. Effekt, toleranse og sikkerhet av lav-volum preparater hos IBD pasienter.
Målsetting for første gang å se på ulike produkter inkl lav-volum hos pasienter med IBD.
“Preparations with PEG-2L and PICOPREP were equally safe, with better efficacy and tolerability outcomes compared with PEG-4L preparations.
The best efficacy/tolerance/safety profile was achieved with PICOPREP, suggesting that PICOPREP may be used in clinical practice in IBD patients.”

SEE CLEAR I (2012): Multisenter, randomisert studie (601 pasienter) sml split-dosering av PICOPREP med dagen-før dosering av PEG + bisacodyl. Tømmingseffekt og pasient-tilfredshet av split-dose PICOPREP var bedre enn sammenlignet regime.

SEE CLEAR II (2013): Multisenter, randomisert studie (603 pasienter) sml dagen før dosering av PICOPREP med PEG + bisacodyl. Ingen forskjell i tømmingseffekt, mens behandlings akseptabilitet var signifikant i favør av PICOPREP.

Gruchy et al (2010): Studie med 1012 patienter. 53% fikk 4 liter PolyEtylenGlykol (PEG) og 43% PICOPREP. PICOPREP var mer effektiv til å rengjøre høyre tykktarm (p=0,001). På venste side var det ingen forskjell. PICOPREP var signifikant lettere å ta (p=0,05) og ga signifikant færre bivirkninger (p=0,05).

Hookey LC et al (2009): Randomisert studie med 351 pasienter. En gruppe fikk
PICOPREP, den andre phosphosoda. Effekten var likeverdig, men PICOPREP ga signifikant færre biverkninger enn phosphosoda (p=0,0001).

Turner et al (2009): Randomisert studie på 83 barn. Første gruppen fikk aldersjustert mengde PEG. Den andre gruppen PICOPREP. Ingen forskjell i effekt mellon PICOPREP og PEG, men signifikant flere barn tolererte PICOPREP bedre (p=0,001).

Walker et al (2009): Studie med 729 pasienter utført på oppdrag av britiske NHS. Signifikant flere pasienter fant 4 liter PEG uakseptabelt og ubehagelig å ta. Forfatterne mener derfor at PICOPREP bør anvendes ved koloskopi.

McLaughlin et al (2009): Retrospektiv studie på 72 eldre pasienter (> 70 år) som fikk behandling med PICOPREP. Eldre anses ofte å være en risikogruppe for behandling. Det observertes ingen forhøyde natrium- og kaliumnivåer i serum. Derimot økte magnesium (p=0.03). Dog uten klinisk betydning. Effekten av PICOPREP var god hos 88% av pasientene.

Renaut AJ et al (2007): Randomisert studie med 73 pasienter. Førsta gruppen fikk PICOPREP. Andre gruppen fikk phosphosoda. Det var ingen forskjell i effekt mellom phosphosoda og PICOPREP, men signifikant forskjell i akseptabilitet (p=0,01) og kvalme (p=0,003) i favør for PICOPREP.

 1. Briot et al. JCC, 2019, 1-10
 2. SEE CLEAR I: Rex et al, Gastrointestinal Endoscopy 2013
 3. SEE CLEAR II: Katz et al, Am J Gastroenterol, 15 January 2013
 4. Gruchy et al; CDDW Feb 2010
 5. Hookey et al; The American Journal of Gastroenterology, 2009
 6. Renaut et al; Colorectal Disease, 2007
 7. Turner et al, Endoscopy 2009; 41: 1038–1045
 8. Walker et al, gut.bmj.com 16 July 2009 no 161
 9. Mc Laughlin; Eur Radiology, 2009

PICOPREP

 • Pulver til mikstur, oppløsning.
 • ATC-kode: A06AB58.
 • Pakninger: 2 stk doseposer
 • Reseptfritt legemiddel

Se SPC på www.legemiddelverket.no