Svar: PICOPREP er et hvitt pulver i 2 doseposer pr pakning. Et tarmtømmingsmiddel med dobbel virkning. Anvendes som tarmtømning før koloskopi, røntgenundersøkelser og kirurgi. Skal ikke brukes rutinemessig som avføringsmiddel.

Svar: Virkestoff: natriumpikosulfat og magnesiumsitrat. Natriumpikosulfat øker peristaltikken i kolon och rektum. Magnesiumsitrat fungerer som et osmotiskt laxativ og mykner opp feces.

Svar: Effekten inntrer normalt etter 3-4 timer, men kan starte allerede etter 1 time. Man bør derfor være i nærheten av toalettet etter å ha tatt PICOPREP. Også virknigstiden er individuell og kan vare fra 1-10 timer.

Svar: Normal dosering til voksne (>18 år) er 1. dose 10-18 timer før undersøkelsen og 2. dose 4-6 timer før undersøkelsen. Væskemengden i etterkant av begge doser er viktig. For mer informasjon om dette, se “Brukerveiledning” i hovedmenyen.

Svar: Overgang i placenta: data mangler. Bruk bør unngås. Overgang i morsmelk: erfaring mangler. Bruk kan vurderes.

Svar: Nei, hver dosepose skal blandes ved anvendelse.

Svar: PICOPREP er en uklar hvit løsning som smaker og lukter appelsin.